Reportáž od Západočeského moře – 25.4.2017

Dnes jsme s rodiči navštívili nově napuštěné jezero Medard u obce Svatava v okrese Sokolov, které vzniká na místě bývalých hnědouhelných lomů Medard a Libík. Přivítal nás čerstvý západní vítr, sluníčko a nádherně průhledně čistá hladina zčeřená vlnkami, které šplouchaly o kamenitý břeh. Otevřená vodní plocha o velikosti 500 ha opravdu vyvolává pocit, jako by se člověk ocitl u moře. S větrným faktorem jsme počítali, a tak jsme se vybavili teplejším oblečením.

Fakta

Samotná těžba v této lokalitě byla ukončena 31. března 2000.

Samotné napouštění z řeky Ohře započalo 4. června 2010.

Z důvodu nižšího průtoku Ohře došlo k úplnému napuštění jezera až v roce 2016.

Vodní plocha má nyní velikost 500 ha.

Hloubka jezera dosahuje až 50 metrů.

Délka: 4 kilometry

Šířka: 1,5 kilometru

V r. 2012 se k jezeru znovu vrátila těžební technika. Je zde třeba odtěžit odhadem 1,2 mil. tun uhlí na ploše asi 11 ha. Důvodem je stabilizace zdejších svahů, aby nedošlo ke skluzům. Odhad prací je asi do letošního roku (2017) a samotné napouštění jezera ani rekultivační práce nebudou přerušeny.

Jezero a ptáci

Je duben a příroda se pomalu probouzí po dlouhé zimě. Dnes je to naše druhá návštěva této zajímavé lokality. Naposledy jsme tu byli v prosinci.

FOTO Východní část jezera, odkud se ho vydáváme po směru hodinových ručiček prozkoumat

Procházku začínáme ve východní částí jezera, kde je vybudován pomocí výběžků budoucí přístav. Nachází se zde střídmé rákosiny, ve kterých začíná hnízdit jeden z nejpočetnějších vodních druhů tohoto jezera – potápka roháč. Mají tu (zatím) klid. Jsme také svědky jejich typických namlouvacích tanečků. Kousek vedle to vypadá na hnízdo lysky černé. Zatímco zástupci poláka chocholačky poklidně spí na hladině.

Cestou nás doslova na každém kroku doprovází skřivani polní. Z výšky k nám doléhá jejich veselý trylek. Kromě skřivánků se nám předvádí lindušky luční, které napřed s jednotvárným číp číp číp vystoupají na oblohu, aby se pak snesly dolů do trávy.

Procházku nám zpestřuje také hejnko asi 15 konipasů lučních poletujících před námi podél vody. Tento druh vidíme vůbec poprvé, a ještě v takovém množství, moc nás potěšil. Tu a tam něco sezobnou na cestě před námi, nebo se oddávají koupeli v průhledné chladivé vodě. Jejich sytě žlutá hruď připomíná květy pampelišek a hezky tak splývají s prostředím. Zajímavostí na tomto setkání je, že si za tu chvilku na nás zvykají natolik, že zatímco na začátku ihned odlétali pryč, postupně nás nechávají přijít blíž, až se mi nakonec podaří dostat jen asi na 8 metrů od jednoho z nich, který se zrovna koupe a následně suší na kameni. Fotka a krátké video jsou toho důkazem.

Budoucnost jezera

S jezerem je počítáno jako s budoucí rekreační oblastí. Je zvažováno několik různých variant na sportovní či rekreační vyžití jako např. jachting, kiting, golfové hřiště, in-line stezka, kempink, koupaliště apod.

FOTO

Ještě několik let potrvá, než se jezero oficiálně otevře veřejnosti. Již nyní je ale možnost obejít či objet jezero na kole po pěšině, která se časem promění ve zpevněnou stezku. Okolí jezera je upraveno a je částečně zalesněno. Biotop se vyznačuje otevřenou krajinou a řídkou vegetací, což vyhovuje např. bělořitu šedému, který obývá právě pusté, písčité plochy jako např. pískovny nebo výsypky.

Pěšina kolem celého jezera má délku 12 km. Pokud se rozhodnete obejít celé jezero, počítejte s několikahodinovou procházkou, která se při pozorování ptactva může ještě o pár hodin protáhnout. Břehová linie je tvořena velkými balvany, kameny i drobnějšími kamínky, které na některých místech dávají tušit vzniku budoucích pláží.

Ptačí oblast ?

Co se nabídky z ptačí říše týká, má jezero určitě co nabídnout.

Na tahu a v zimě se zde můžete setkat s těmito vodními druhy ptáků: lžičák pestrý, potápka černokrká, ostralka štíhlá, polák kaholka, hvízdák eurasijský, hohol severní, husa velká, husa běločelá, kopřivka obecná, racek stříbřitý, racek bělohlavý, racek bouřní, morčák bílý, turpan černý, turpan hnědý, potápka rudokrká, objevit se může i potáplice severní, dále různé druhy bahňáků jako např. pisík obecný, jespák obecný nebo vodouš šedý.

Z hnízdících druhů jsou to např. potápka roháč, kulík říční, lyska černá.

Otázkou je, co se stane po dokončení všech zamýšlených plánů na vybudování rekreačních zařízení v okolí jezera. Proto neváhejte tuto zajímavou ptačí lokalitu prozkoumat dříve, než sem vtrhne turistický ruch.

 

Zdroje:

Wikipedie

Idnes http://vary.idnes.cz/napousteni-jezera-medard-na-sokolovsku-komplikuje-velke-sucho-pvn-/vary-zpravy.aspx?c=A110607_095059_vary-zpravy_sou

http://birds.cz/avif/obs_new.php

http://vary.idnes.cz/napousteni-jezera-medard-na-sokolovsku-komplikuje-velke-sucho-pvn-/vary-zpravy.aspx?c=A110607_095059_vary-zpravy_sou

Prev