Zima v Mariánkách / Winter in Marienbad

//lioneska-photo.cz/wp-content/uploads/2019/01/H9A8415-min-1.jpg

Zima v rodném městě. Nejraději chodím k Ferdinandovu prameni, je tu pěkný park a klasicistní pavilon s malou kolonádou.

Winter in my hometown. I love to go to the Ferdinand spring, there is a nice park and a pavilion with a small colonnade in a classicism style.

Fotky / Photos

Prev Next