Obchodní podmínky

Prosím, pročtěte si mé obchodní podmínky:

Fotím do formátu RAW, poté fotografie upravuji do formátu JPG. Neretušované fotografie neposkytuji. Retušované fotografie zálohuji jeden rok, poté jsou smazány z důvodu uvolnění místa na disku.

Fotografie primárně posílám v digitální podobě ve formátu JPG. Pokud se domluvím s klientem na tištěných fotografiích, tyto jsou vždy nad rámec balíčku a platí se dodatečně.

Platnost zakoupených poukázek (voucherů) je 2 měsíce od data vystavení. Pokud není před termínem vypršení domluven termín focení, propadá voucher bez možnosti vrácení finanční částky. Voucher nelze směnit za peníze.

Já jako fotograf jsem nadále autorem fotografií, které klientovi poskytuji. Proto nesmí klient mé fotografie použít k jinému než osobnímu účelu, dále nesmí fotografie použít ve fotografických soutěžích bez předchozí dohody se mnou.